Straatdeuntje / Street Tune

Bobbejaan Schoepen

(Belgium 1957)

 

Langs de straten danst er een deuntje
En ik blijf even staan
Waar komt toch dat aardige deuntje
Wel zo ineens vandaan?

Het speelt in de bomen
Dartelt in de wind
Het is niet te tomen
't Wordt al gauw m'n vriend

Langs de straten zweeft er een deuntje
ít Is of een zonnestraal
Doordringt met dat aardig deuntje
Tot in het klein portaal

Tralalalalalalalalalalalalala
Tralalalalalalalalalalalalala

Langs de straten danst er een deuntje
Het klinkt voor groot en klein
Oh, wat kan zo'n eenvoudig deuntje
Al gauw onmisbaar zijn

Het klopt op de ruiten
Vraagt: laat mij erin
Ik kan het zo fluiten
't Stemt me goed gezind

Langs de straten zweeft er een deuntje
Het volgt mij overal
En ik hoop dat dit aardig deuntje
Steeds mijn vriend blijven zal

Tralalalalalalalalalalalalala
Tralalalalalalalalalalalalala

Along the streets, a tune is dancing
And for a moment I stand still
Where is that pretty tune
All of a sudden coming from?

It's playing in the trees
Frolicking in the wind
It can't be bridled
It's soon becoming my friend

Along the streets, a tune is floating
Itís as if a sunbeam
Is penetrating with that pretty tune
Into the little portal

Tralalalalalalalalalalalalala
Tralalalalalalalalalalalalala

Along the streets, a tune is dancing
It's heard by young and old
Oh, how such a simple tune
Can be soon indispensable

It knocks on the window
Asks: let me in
I can easily whistle it
It makes me good-humoured

Along the streets, a tune is floating
It follows me everywhere
And I hope that this pretty tune
Will always remain my friend

Tralalalalalalalalalalalalala
Tralalalalalalalalalalalalala