Soldiers Of Love

Liliane Saint-Pierre

(Belgium 1987)

 

Een nieuwe dag, een nieuw schandaal 
We zien geweld op het journaal 
Kinderen gooit men in de strijd 
Voor idealen, voor profijt 

We voelen ons schuldig
Maar drinken een slokje wijn 
Je vraagt je voortdurend af
Waarmee we bezig zijn 

Liefde verjaagt onenigheid
Reinigt je ziel, begraaft de strijd 
Gewoon beginnen bij jezelf
Langzaam naar buiten toe 

Neem elkaars handen
Smeed nou die banden, toe 
Hoor je die verre kreet
Geen mens vraagt dat leed 

Soldiers of love, vuur liefde af 
Geen kogels meer, alle wapens neer 
Soldiers of love, vuur liefde af 
De wapens neer, geen oorlog meer 

Ik had een droom waarin ik zag
De hele wereld met een vlag 
Waarop in't groot te lezen staat
Wij willen vrede en geen haat 

United we stand, together we will fall 
Leg alle wapens neer, geen oorlog meer 

Soldiers of love, vuur liefde af 
Geen kogels meer, alle wapens neer 
Soldiers of love, vuur liefde af 
De wapens neer, geen oorlog meer 

Soldiers of love 

Soldiers of love, vuur liefde af 
Geen kogels meer, alle wapens neer 
Soldiers of love, vuur liefde af 
De wapens neer, geen oorlog meer 

Soldiers of love

A new day, a new scandal
We see violence in the news
Children get thrown into battle
For ideals, for profits

We feel guilty
But drink a nip of wine
You ask yourself constantly
What we are doing

Love chases away quarrels
Cleans your soul, buries the combat
Just start with yourself
Slowly to the outside

Take each otherís hands
Come on, weld those bonds, please
Donít you hear that far whoop
No one asks this suffering

Soldiers of love, fire love
No more bullets, all weapons aside
Soldiers of love, fire love
The weapons aside, no more war

I had a dream where I saw
The whole world with a flag
On which you could read in big
We want peace and no hate

United we stand, together we will fall
Put all weapons aside, no more war

Soldiers of love, fire love
No more bullets, all weapons aside
Soldiers of love, fire love
The weapons aside, no more war

Soldiers of love

Soldiers of love, fire love
No more bullets, all weapons aside
Soldiers of love, fire love
The weapons aside, no more war

Soldiers of love