Sommer I Palma / Summer In Palma

Nora Brockstedt

(Norway 1961)

 

Jeg ble di venn, og hvisket "chéri"
Hele ditt svar var "sì, sì"
Dønninger slår mot land
Solen i brann
Sommer ved Palmas strand

Si mon amour
Bli mon amour
Ser du palmene bever
Havfugler svever
Alt i skjønn harmoni

Si mon amour
Bli mon amour
Hør gitarene spiller vår melodi
Nattens bønn: kom til meg, chéri

Kan ei ditt språk, det er som musikk
Men jeg forstår dine blikk
La meg da nok en gang
Høre dets klang
Lytte til sydens sang

Si mon amour
Bli mon amour
Ser du palmene bever
Havfugler svever
Alt i skjønn harmoni

Si mon amour
Bli mon amour
Hør gitarene spiller vår melodi
Nattens bønn: kom til meg, chéri
I became your friend and whispered "chéri"
Your only answer was "sì, sì"
Waves beat against the shore
The sun is on fire
Summer at Palma beach

Say mon amour
Be mon amour
Can you see the palms are trembling
Seabirds are hovering
All in sweet harmony

Say mon amour
Be mon amour
Hear the guitars are playing our melody
The prayer of night: come to me, chéri

I don't understand you language, it's like music
But I understand the looks you are sending
Let me once again
Hear its tone
Listen to the song of the south

Say mon amour
Be mon amour
Can you see the palms are trembling
Seabirds are hovering
All in sweet harmony

Say mon amour
Be mon amour
Hear the guitars are playing our melody
The prayer of night: come to me, chéri