Intet Er Nytt Under Solen / There's Nothing New Under The Sun

Åse Kleveland

(Norway 1966)

 

Jeg vet om en gammel mann
En som har levd lenge
Jeg vet om en gammel mann
En som har levd lenge

Han er så snill når han spør meg
Om hva som har hendt meg
Og om solen har brent meg

Jeg prater og søker trøst
Han gynger i stolen
Han sier med sprukken røst
Intet er nytt under solen

Men hva har vel det å si
Om ting har hendt før meg
Men hva har vel det å si
Om ting har hendt før meg
Nei, det som gjør meg
Så vondt med alt det som
Han visste

At hans øyne er triste
Hva har jeg å vente på
Meg selv der i stolen
Når han er så trist der nå
Og intet er nytt under solen
I know an old man
Someone who has lived for a long time
I know an old man
Someone who has lived for a long time

He's so kind asking me
What has happened to me
And if the sun has burnt me

I talk and seek comfort
He rocks in his chair
He says with a broken voice
There's nothing new under the sun

But what does it matter
If things happened before me
But what does it matter
If things happened before me
No, what makes me
Hurt so much with all that
He knew

That his eyes were sad
What can I wait for
Myself, there in that rocking chair
When he's so sad there now
And there's nothing new under the sun