I Evighet / For Eternity

Elisabeth Andreassen

(Norway 1996)

 

Dagen går mot kveld
Er borte, blir snart glemt
Men alt vi gav det står igjen
Et frø som gror og vokser frem 

Slik er kjærlighetens vei
Når det møter deg og meg
Først når vi lærer og forstår
Vil det modnes og blir vår 

Selv om dagene går
De svinner hen og blir til år
Alltid vil kjærlighet bestå
I tid og evighet, i evighet

Elven renner stille hen
Over sletter, skog og eng
Men på sin vei for å nå frem
Gikk den over stryk og stein 

Selv om dagene går
De svinner hen og blir til år
Alltid vil kjærlighet bestå
I tid og evighet, i evighet

Selv om dagene går
De svinner hen og blir til år
Alltid vil kjærlighet bestå
I tid og evighet, i evighet

Alltid vil kjærlighet bestå
I tid og evighet, i evighet

Day is turning to evening
Is gone, soon forgotten
But what we gave remains
A seed will grow and sprout

Such is love's way
When it strikes you and me
Only when we learn and understand
It will ripen and spring will appear

Though the days pass by
Vanishing, becoming years
Love will always remain
For ever and eternity, for eternity

The river smoothly flows
Through meadows, plains and woods
But on its way to reach its goal
It passes stony rapids

Though the days pass by
Vanishing, becoming years
Love will always remain
For ever and eternity, for eternity

Though the days pass by
Vanishing, becoming years
Love will always remain
For ever and eternity, for eternity

Love will always remain
For ever and eternity, for eternity