Som En Dröm / Like A Dream

Östen Warnebring

(Sweden 1967)

Som en dröm om ett paradis
I en dröm och genom tårars dis
Har jag sökt få ett svar
Som en dröm genom nattens ljus
Kände jag som utav vingars sus
Din mjuka hand emot min kind

Du och jag, vi sökte samma svar
Så trevande, utan att veta var
Räck mig din hand
Så blir vår dröm till liv
Räck mig din hand

Som en dröm är mitt liv med dig
I min dröm där är du allt för mig
Och mina drömmens svar
I min dröm om en evighet
Har jag nu funnit en verklighet
Ja, du är drömmens svar till mig

Du och jag, vi sökte samma svar
Så trevande, utan att veta var
Räck mig din hand
Så blir vår dröm till liv
Räck mig din hand
Like a dream of paradise
In a dream and through the mist of tears
Iíve searched for an answer
Like a dream through the lights of the night
I felt, like the gentle sound of wings
Your hand against my cheek

You and I, we search the same answers
So hesitantly without knowing where to look
Give me your hand
And our dream will come true
Give me your hand

Like a dream is my life with you
In my dream, you are everything to me
And the answers of my dreams
In my dream of eternity
I have now found a reality
Yes, you are the answer to my dreams

You and I, we search the same answers
So hesitantly without knowing where to look
Give me your hand
And our dream will come true
Give me your hand

 

Translation by Sebastian E.