Härliga Sommardag / Lovely Summerís Day

Family Four

(Sweden 1972)

Morgonsol glittrar i viken
Dagen gryr, sista gång blinkar Hanö fyr
Ser du vår segelbåt, hör du musiken
När vi styr mot ett nytt äventyr

Nynna en sång, tralla en trall
Gnola en låt som minner om sommar
Känn hur det doftar ifrån salta hav
När vi nynnar en sång, trallar en trall
Gnolar en låt som minner om sommar
Sjung om en härlig sommardag

Vind från öst
Rykande vågor och vita gäss
Svällande segel
Som slår när vi går mot vår ö

I en vik kastar vi ankar
Tar ett dopp, har det skönt på en solvarm häll
Innan i sakta mak hemåt vi vankar
Över ön i en skön sommarkväll

Nynna en sång, tralla en trall
Gnola en låt som minner om sommar
Känn hur det doftar ifrån salta hav
När vi nynnar en sång, trallar en trall
Gnolar en låt som minner om sommar
Sjung om en härlig sommar, sommar

La la la la la la la la la la...
La la la la la la la la la la...
La la la la la la la la la la...
La la la la la la la la la la...
La la la la la la la la la la...

Sjung om en härlig sommar
Härliga dag
Härliga sommardag
The morning sun glitters in the bay
The day dawns, and for the last time the Hanö lighthouse flashes
Can you see our sailing boat, can you hear the music
As we steer towards a new adventure

Hum a song, sing a melody
Hum a tune that reminds you of summer
Feel the scent of the salty seas
As weíre humming a song, singing a melody
Humming a tune that reminds you of summer
Sing about a lovely summerís day

Wind from the east
Steaming waves and whitecaps
Filling sails
That flap as we go towards our island

In a bay we cast anchor
Have a dip, have a good time on a flat rock, warmed by the sun
Before we walk home at an easy pace
On the island on a nice summerís night

Hum a song, sing a melody
Hum a tune that reminds you of summer
Feel the scent of the salty seas
As weíre humming a song, singing a melody
Humming a tune that reminds you of summer
Sing about a lovely summer, summer

La la la la la la la la la la...
La la la la la la la la la la...
La la la la la la la la la la...
La la la la la la la la la la...
La la la la la la la la la la...

Sing about a lovely summer
Lovely day
Lovely summerís day

Translation by Sebastian E.